รน.ก้าวไกล  เทิดไท้องค์ราชา มุ่งรักษาน่านน้ำ เลิศล้ำคุณธรรม

 
 

ผบก.รน.

ศาสตร์ทางทะเล

 
   

หน่วยงานขึ้นตรง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
 

ประกาศ

กองบังคับการตำรวจน้ำจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามนโยบายกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ชูทิศวิทยา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

 
บอกเล่าชาว รน.

การบริหารสถานการณ์การกระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ของ บก.รน.

 
 

                    eLearning  IOM
หลักสูตรออนไลน์
การอบรมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้บังคับใช้กฎหมายในการต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานและการค้ามนุษย์ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรจน้ำ

 

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือที่ผู้ประกอบกิจกรรมทางเรือเรียกขานพระองค์ว่า "เสด็จเตี่ย" หรือ "หมอพร" และ "พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย" ในส่วนของ ตำรวจน้ำ พระองค์เปรียบได้ว่าเป็น "พระบิดาของชาวเรือ"

 

วันที่ 2 ธ.ค.62 เวลา 13.40 น
ผบก.รน. เป็นประธาน การประชุมการเตรียมความพร้อม การถวายความปลอดภัยในการเสด็จฯ พื้นที่เยาวราช ในการเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ใต้ร่มพระบารมีสดุดีมหาจักรีวงศ์" ณ ห้องประชุม302 (ห้องติดตามสถานการณ์ฯ)ที่ทำการส่วนกลาง
บก.รน.อ.เมือง จว.สมุทรปราการ

เหตุด่วนเหตุร้ายทางน้ำ/ทางทะเล 
แจ้ง 1196  สายด่วนตำรวจน้ำ
      

ครบรอบการก่อตั้ง ตำรวจน้ำ 68 ปี
15 พฤษภาคม 2563
 

 
หน่วยงานร่วมต่างประเทศ
 
 
 
 
 
   
ทีวีออนไลน์
   
 

ระบบเชื่อมโยงข้อมูล

 

68899
จัดทำโดย  ส่วนงานนายช่างกลเรือ กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจน้ำ
 
ดำรงความเป็นอัตลักษณ์ของการเป็นผู้พิทักษสันติราช พิทักษ์ความยุติธรรม และเป็นหน่วยตำรวจที่เชี่ยวชาญทางเรือ