รน.ก้าวไกล  เทิดไท้องค์ราชา มุ่งรักษาน่านน้ำ เลิศล้ำคุณธรรม

 
 

ผู้บังคับการตำรวจน้ำ

ศาสตร์ทางทะเล

 
   

หน่วยงานขึ้นตรง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
 

ประกาศ

การอบรมประสิทธิภาพกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของตำรวจน้ำ

ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2562

 
บอกเล่าชาว รน.

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือที่ผู้ประกอบกิจกรรมทางเรือเรียกขานพระองค์ว่า "เสด็จเตี่ย" หรือ "หมอพร" และ "พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย" ในส่วนของ ตำรวจน้ำ พระองค์เปรียบได้ว่าเป็น "พระบิดาของชาวเรือ"

บก.รน.จัดกำลังพลเข้าร่วมรักษาความปลอดภัยทางน้ำ ท่ารือ งานพระราชพิธีขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค ๒๕๖๒

 

 

วันที่ 2 ธ.ค.62 เวลา 13.40 น

ผบก.รน. เป็นประธาน การประชุมการเตรียมความพร้อม การถวาย
ความปลอดภัยในการเสด็จฯ พื้นที่เยาวราช ในการเปิดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ "ใต้ร่มพระบารมีสดุดีมหาจักรีวงศ์" ณ ห้องประชุม
302 (ห้องติดตามสถานการณ์ฯ)ที่ทำการส่วนกลาง บก.รน.อ.เมือง จว.สมุทรปราการ

เหตุด่วนเหตุร้ายทางน้ำ/ทางทะเล  แจ้ง 1196  สายด่วนตำรวจน้ำ

ครบรอบการก่อตั้ง ตำรวจน้ำ 58 ปี
15 พฤษภาคม 2563
 

 
หน่วยงานร่วมต่างประเทศ
 
 
   
ทีวีออนไลน์
   
 

ระบบเชื่อมโยงข้อมูล

 

จัดทำโดย  ส่วนงานนายช่างกลเรือ กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจน้ำ
 
ดำรงความเป็นอัตลักษณ์ของการเป็นผู้พิทักษสันติราช พิทักษ์ความยุติธรรม และเป็นหน่วยตำรวจที่เชี่ยวชาญทางเรือ