การจัดซื้อจัดจ้าง
HOME

  

เดือน มิถุนายน 2563

ประกาศ กก.8 บก.รน. เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน ๖ รายการ
โดยติดต่อติดต่อรายละเอียดที่ ส.รน.3 กก.8 บก.รน.

โหลดไฟล์

  

เดือน เมษายน 2563
 
ประกาศ ขายทอดตลาด บ้านพัก รองผู้บังคับการตำรวจน้ำ 2 ชั้น หมายเลข 8, 9 และ 10
จำนวน 3 หลังของกองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

โหลดไฟล์

......................................................................................................................................

ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเรือศรีนครินทร์ (1804) สังกัด กลุ่มงานเรือตรวจการณ์
ขนาดไม่น้อยกว่า 110 - 180 ฟุต กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(เลขที่โครงการ : 63027444363)

โหลดไฟล์

......................................................................................................................................

ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมเรือลพบุรีราเมศวร์ (1803) กลุ่มงานเรือตรวจการณ์
ขนาด 110-180 ฟุต กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(เลขที่โครงการ : 63047008712)

โหลดไฟล์

......................................................................................................................................

ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเรือดำรงราชานุภาพ (1802) กลุ่มงานเรือตรวจการณ์
ขนาด 110-180 ฟุต กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(เลขที่โครงการ : 63037282047)

โหลดไฟล์

......................................................................................................................................

ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเรือพรหมโยธี (1103) กลุ่มงานเรือตรวจการณ์
ขนาด 110-180 ฟุต กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(เลขที่โครงการ : 63037282292)

โหลดไฟล์

......................................................................................................................................

ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเรือเชวงศักดิ์สงคราม (1102 ) กลุ่มงานเรือตรวจการณ์
ขนาด 110 - 180 ฟุต กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(เลขที่โครงการ : 63027442134)

โหลดไฟล์

......................................................................................................................................

ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเรือจ่าแสนยบดี (1101 ) สังกัด กลุ่มงานเรือตรวจการณ์
ขนาด 110 - 180 ฟุต กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(เลขที่โครงการ : 63027443906)

โหลดไฟล์

......................................................................................................................................

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว ใต้ถุนโล่ง กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปรการ จำนวน 1 หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037147242)
 
วันที่ประกาศ                    7 เม.ย.63
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์   10 เม.ย.63

โหลดไฟล์

......................................................................................................................................

  

เดือนมีนาคม - เมษายน 2563
ประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเรือตรวจการณ์ หมายเลข 631
สังกัด สถานีตำรวจน้ำ 1 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(เลขที่โครงการ : 63027445211)

ครั้งที่ 1
วันที่ประกาศ                  19 มี.ค.63
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์  24 มี.ค.63 

ครั้งที่ 2
วันที่ประกาศ                   3 เม.ย.63
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์    9 เม.ย.63 

......................................................................................................................................

ประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเรือตรวจการณ์ หมายเลข 634
สังกัด สถานีตำรวจน้ำ 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลท่าเทววงศ์
อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(เลขที่โครงการ : 63037281016)

ครั้งที่ 1
วันที่ประกาศ                  19 มี.ค.63
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์  24 มี.ค.63 

ครั้งที่ 2
วันที่ประกาศ                   3 เม.ย.63
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์    9 เม.ย.63 

......................................................................................................................................

ประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเรือตรวจการณ์ หมายเลข 628
สังกัด สถานีตำรวจน้ำ 4 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลท้องเนียน
อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(เลขที่โครงการ : 63037280342)

ครั้งที่ 1
วันที่ประกาศ                  19 มี.ค.63
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์  24 มี.ค.63 

ครั้งที่ 2
วันที่ประกาศ                   3 เม.ย.63
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์    9 เม.ย.63 

......................................................................................................................................

ประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเรือตรวจการณ์ หมายเลข 625
สังกัด สถานีตำรวจน้ำ 5 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลปากน้ำปราณ
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(เลขที่โครงการ : 63037280038)

ครั้งที่ 1
วันที่ประกาศ                  19 มี.ค.63
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์  24 มี.ค.63 

ครั้งที่ 2
วันที่ประกาศ                   3 เม.ย.63
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์    9 เม.ย.63 

......................................................................................................................................

ประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเรือตรวจการณ์ หมายเลข 630
สังกัด สถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
(เลขที่โครงการ : 63037280539)

ครั้งที่ 1
วันที่ประกาศ                  19 มี.ค.63
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์  24 มี.ค.63 

ครั้งที่ 2
วันที่ประกาศ                   3 เม.ย.63
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์    9 เม.ย.63 

......................................................................................................................................

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเรือตรวจการณ์ หมายเลข 629
สังกัด สถานีตำรวจน้ำ 2 กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี
จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027445551)

ครั้งที่ 1
วันที่ประกาศ                  13 มี.ค.63
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์  18 มี.ค.63 

ครั้งที่ 2
วันที่ประกาศ                   3 เม.ย.63
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์    9 เม.ย.63 

......................................................................................................................................

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเรือตรวจการณ์ หมายเลข 627
สังกัดสถานีตำรวจน้ำ 5 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลแหลมงอบ
อำเภอแหลม งอบ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(เลขที่โครงการ : 63027445747)

ครั้งที่ 1
วันที่ประกาศ                  13 มี.ค.63
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์  18 มี.ค.63 

ครั้งที่ 2
วันที่ประกาศ                   3 เม.ย.63
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์    9 เม.ย.63 

......................................................................................................................................

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเรือตรวจการณ์ หมายเลข 636
สังกัด สถานีตำรวจน้ำ 2 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลตลาด
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(เลขที่โครงการ : 63027445082)
 

ครั้งที่ 1
วันที่ประกาศ                  13 มี.ค.63
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์  18 มี.ค.63 

ครั้งที่ 2
วันที่ประกาศ                   3 เม.ย.63
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์    9 เม.ย.63 

......................................................................................................................................

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ
กองบังคับการตำรวจน้ำ (ส่วนกลาง) ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

วันที่ประกาศ                  30 มี.ค.63
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์    2 เม.ย.63 

โหลดไฟล์

 

......................................................................................................................................

เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อทุ่นลอยน้ำพร้อออุปกรณ์ช่วยชีวิตแบบทางน้ำ (
Water Robotic Life Saving)
กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๔ ลำ

วันที่ประกาศ                  9 มี.ค.63
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์  12 มี.ค.63 

โหลดไฟล์

......................................................................................................................................