การจัดซื้อจัดจ้าง
HOME

  

เดือน มีนาคม - เมษายน 2563
ประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเรือตรวจการณ์ หมายเลข 631
สังกัด สถานีตำรวจน้ำ 1 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(เลขที่โครงการ : 63027445211)

ครั้งที่ 1
วันที่ประกาศ                  19 มี.ค.63
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์  24 มี.ค.63 

ครั้งที่ 2
วันที่ประกาศ                   3 เม.ย.63
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์    9 เม.ย.63 

 
ประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเรือตรวจการณ์ หมายเลข 634
สังกัด สถานีตำรวจน้ำ 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลท่าเทววงศ์
อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(เลขที่โครงการ : 63037281016)

ครั้งที่ 1
วันที่ประกาศ                  19 มี.ค.63
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์  24 มี.ค.63 

ครั้งที่ 2
วันที่ประกาศ                   3 เม.ย.63
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์    9 เม.ย.63 

...............................................................................................................................................................
ประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเรือตรวจการณ์ หมายเลข 628
สังกัด สถานีตำรวจน้ำ 4 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลท้องเนียน
อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(เลขที่โครงการ : 63037280342)

ครั้งที่ 1
วันที่ประกาศ                  19 มี.ค.63
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์  24 มี.ค.63 

ครั้งที่ 2
วันที่ประกาศ                   3 เม.ย.63
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์    9 เม.ย.63 

...............................................................................................................................................................
ประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเรือตรวจการณ์ หมายเลข 625
สังกัด สถานีตำรวจน้ำ 5 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลปากน้ำปราณ
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(เลขที่โครงการ : 63037280038)

ครั้งที่ 1
วันที่ประกาศ                  19 มี.ค.63
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์  24 มี.ค.63 

ครั้งที่ 2
วันที่ประกาศ                   3 เม.ย.63
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์    9 เม.ย.63 

...............................................................................................................................................................
ประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเรือตรวจการณ์ หมายเลข 630
สังกัด สถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
(เลขที่โครงการ : 63037280539)

ครั้งที่ 1
วันที่ประกาศ                  19 มี.ค.63
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์  24 มี.ค.63 

ครั้งที่ 2
วันที่ประกาศ                   3 เม.ย.63
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์    9 เม.ย.63 

...............................................................................................................................................................
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเรือตรวจการณ์ หมายเลข 629
สังกัด สถานีตำรวจน้ำ 2 กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี
จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027445551)

ครั้งที่ 1
วันที่ประกาศ                  13 มี.ค.63
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์  18 มี.ค.63 

ครั้งที่ 2
วันที่ประกาศ                   3 เม.ย.63
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์    9 เม.ย.63 

...............................................................................................................................................................
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเรือตรวจการณ์ หมายเลข 627
สังกัดสถานีตำรวจน้ำ 5 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลแหลมงอบ
อำเภอแหลม งอบ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(เลขที่โครงการ : 63027445747)

ครั้งที่ 1
วันที่ประกาศ                  13 มี.ค.63
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์  18 มี.ค.63 

ครั้งที่ 2
วันที่ประกาศ                   3 เม.ย.63
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์    9 เม.ย.63 

...............................................................................................................................................................
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเรือตรวจการณ์ หมายเลข 636
สังกัด สถานีตำรวจน้ำ 2 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลตลาด
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027445082)
 

ครั้งที่ 1
วันที่ประกาศ                  13 มี.ค.63
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์  18 มี.ค.63 

ครั้งที่ 2
วันที่ประกาศ                   3 เม.ย.63
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์    9 เม.ย.63 

 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ
กองบังคับการตำรวจน้ำ (ส่วนกลาง) ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

วันที่ประกาศ                  30 มี.ค.63
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์    2 เม.ย.63 

โหลดไฟล์

 
...............................................................................................................................................................

เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อทุ่นลอยน้ำพร้อมอุปกรณ์ช่วย
ชีวิตแบบทางน้ำ (
Water Robotic Life Saving) กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๔ ลำ

วันที่ประกาศ                  9 มี.ค.63
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์  12 มี.ค.63 

โหลดไฟล์

...............................................................................................................................................................