กองบังคับการตำรวจน้ำ  เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 13 ตำแหน่ง

รับสมัครพนักงานราชการ