รน.ก้าวไกล  เทิดไท้องค์ราชา มุ่งรักษาน่านน้ำ เลิศล้ำคุณธรรม

 
 

ผบก.รน.

ศาสตร์ทางทะเล

 
   

หน่วยงานขึ้นตรง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
 

เล่าสู่กันฟัง

1 กรกฎาคม 2563
พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ ผบก.รน.
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
      
 " นักปฎิบัติการใต้น้ำ รุ่นที่ 20 "
ณ ลานฝึกที่ทำการส่วนกลาง บก.รน.
อ.เมือง จ.สมทุรปราการ

กองบังคับการตำรวจน้ำ ร่วมกับ ศูนย์ฝึก
พาณิชยนาวี อบต.บางด้วน-บางโปรง
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ จก.(มหาชน)
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต "เราไม่ทิ้งกัน"
          สายโลหิต  สายใจ ร้อยดวงใจ
                  มอบสายใยต่อกัน

 กองบังคับการตำรวจน้ำ จัดกิจกรรมตาม
โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนตามนโยบายกองบัญชาการตำรวจ
สอบสวนกลาง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน ชูทิศวิทยา
อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
   

29 เม.ย.2563 ตำรวจน้ำสัตหีบ
(ส.รน.
3 กก.5 บก.รน.) เปิดปฏิบัติการ
      "  มัจฉา
633 "
จับเรือประมงลักลอบจับสัตว์น้ำในชายฝั่ง
ผิดกฎหมาย
  

กรณีเกิดสาธารณภัย หน่วยสังกัดตำรวจน้ำ
จะประกอบกำลังตามแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
2563 ภายใต้รหัสแผน

                 "ปภ.รน.
63" 
    

 
บอกเล่าชาว รน.
15 พฤษภาคม 2563
ครบรอบการก่อตั้งตำรวจน้ำ 68 ปี
ผบก.รน. พร้อมข้าราชการตำรวจร่วมพิธีบวงสรวง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน เนื่องในวันสถาปนา
กองบังคับการตำรวจน้ำ ครบรอบเป็นปีที่
68

19 พ.ค. 63 วันอาภากร
ผบก.รน. พร้อมข้าราชการตำรวจน้ำ น้อมรำลึกและ
สักการะ อนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขต
อุดมศักดิ์   หรือ "หมอพร" "พระบิดาของชาวเรือ"

การบริหารสถานการณ์การกระจายของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(โควิด-๑๙) ของ บก.รน.

 

                    eLearning  IOM
หลักสูตรออนไลน์
การอบรมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้บังคับใช้กฎหมายใน
การต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานและการ
ค้ามนุษย์ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรจน้ำ

เหตุด่วนเหตุร้ายทางน้ำ/ทางทะเล 
แจ้ง 1196  สายด่วนตำรวจน้ำ
      

 

 
หน่วยงานร่วมต่างประเทศ
 
 
 
 
 
   
ทีวีออนไลน์
   
 
 
 

 

ระบบเชื่อมโยงข้อมูล

 

79898
จัดทำโดย  ส่วนงานนายช่างกลเรือ กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจน้ำ
 
ดำรงความเป็นอัตลักษณ์ของการเป็นผู้พิทักษสันติราช พิทักษ์ความยุติธรรม และเป็นหน่วยตำรวจที่เชี่ยวชาญทางเรือ