สายโลหิต  สายใจ  ร้อยดวงใจ  มอบสายใยต่อกัน
HOME

  

เดือน พฤษภาคม 2563
วันที่  12 พ.ค.63
พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ ผบก.รน.
รอง ผบก.รน., ผกก.ฝอ.บก.รน, ผกก.1-3 บก.รน. และข้าราชการตำรวจส่วนกลาง  บก.รน.

ร่วมกับ ร่วมกับ ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี    อบต.บางด้วน-บางโปรง    บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ จก.(มหาชน)
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต "เราไม่ทิ้งกัน"

                          สายโลหิต    สายใจ   ร้อยดวงใจ    มอบสายใยต่อกัน

ณ ที่ทำการส่วนกลาง บก.รน.  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  โดยการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความอบอุ่น และประทับใจของทุกภาคส่วนที่ร่วมกิจกรรม