68  ปี  วันสถาปนาตำรวจน้ำ
HOME

  

วันที่  15 พ.ค.63

พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ ผบก.รน.  พร้อมด้วย

พล.ต.ต.สหภูมิ สง่าเมือง  ผชพ.(สบ๖)บก.รน.
รอง ผบก.รน., ผชช.(สบ 5) บก.รน. , ผกก.ฝอ.บก.รน, ผกก.1-5 บก.รน., ผบ.เรือ (สบ4)กรต.บก.รน.
และข้าราชการตำรวจส่วนกลาง  บก.รน.

ประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ณ ที่ทำการส่วนกลาง บก.รน.  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
เนื่องในวันสถาปนากองบังคับการตำรวจน้ำ ครบรอบ 68 ปี