พิธีวางศิลาฤกษ์ที่ทำการส่วนกลาง บก.รน. หลังใหม่
HOME

  

กำหนดการ

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารที่ทำการ บก.รน. ส่วนกลางแห่งใหม่

ต.บางด้วน อ.เมือง จว.สมุทรปราการ

ในวันที่ ๒๗ ส.ค.๖๓ เวลา ๐๙.๓๙ น.

.................................................

คณะเจ้าภาพ

                  พล.ต.ต. ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์  ผบก.รน. ประธานในพิธี พร้อมด้วย รอง ผบก.รน.,
ผชช.(สบ๕) บก.รน. และข้าราชการตำรวจ บก.รน.

 ความสำคัญของพิธีวางศิลาฤกษ์ในครั้งนี้

พิธีวางศิลาฤกษ์  คือ พิธีวางแผ่นศิลาจารึกเวลา วัน เดือน ปี อันเป็นมงคล ที่ เรียกว่า ดวงฤกษ์ แห่งการก่อสร้าง ไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารถาวรต่าง ๆ เช่น อาคารของทางการ ศาลากลาง จังหวัด เทศบาล ที่ทำการทหาร ตำรวจ  เป็นต้น

วัตถุประสงค์

        ๑. เพื่อเป็นสิริมงคลต่อการอยู่อาศัย มีความเจริญรุ่งเรือง มั่งคั่ง มั่นคง และอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปตามประเพณีโบราณ

        ๒. เพื่อให้เจ้าภาพ และผู้รับจ้างก่อสร้าง ได้ร่วมประกอบพิธีศาสนาที่ตนเคารพนับถืออันจะเป็นการส่งเสริมความสามัคคีและเพิ่มพูนบุญกุศลต่อไป

 

สิ่งสำคัญของการวางศิลาฤกษ์  ได้แก่
        ก) แผ่นศิลาฤกษ์ (ที่วางดวงฤกษ์เรียบร้อยแล้ว) จำนวน ๒ แผ่น ซึ่ง ๑ แผ่น จะถูกวางฝั่งลงในพื้นเป็นรากฐาน
การก่อสร้าง อีก ๑ แผ่น ติดติดไว้ในตัที่ทำการเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ

         ข) ไม้มงคล ๙ ชนิด ได้แก่
            ๑. ไม้ชัยพฤกษ์        หมายถึง  การมีโชคลาภ วาสนาที่ดี
            ๒. ไม้ราชพฤกษ์     หมายถึง  การมีบุญวาสนา จะได้เป็นใหญ่เป็นโต มีคนเคารพ ยกย่อง นับถือ
            ๓. ไม้ทองหลาง      หมายถึง  การมีเงินทองอุดมสมบูรณ์

            ๔. ไม้ไผ่ศรีสุก        หมายถึง  จะมีความสุขกาย สุขใจ
            ๕. ไม้กันเกรา        หมายถึง  จะมีเครื่องคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ
            ๖. ไม้ทรงบาดาล     หมายถึง  การดลบันดาลให้สิ่งดี ๆ บังเกิดขึ้น
            ๗. ไม้สักทอง         หมายถึง  การมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้มั่นคงตลอดไป
            ๘. ไม้พยุง            หมายถึง  การพยุงฐานะให้มั่นคง
            ๙. ไม้ขนุน            หมายถึง  จะได้รับการอุดหนุนจุนเจือที่

         ค)  ใบทอง  ใบเงิน   ใบนาค

                 เป็นไม้มงคลนาม ในพิธีที่สำคัญ เชื่อว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าภาพ นอกจากนี้ทางการแพทย์แผนไทย ใบทอง  ใบเงิน   ใบนาค  มีสรรพคุณทางยา เช่น

ใบ  มีรสจืดเย็น เป็นยาลดไข้ แก้อาการร้อนในกระหายน้ำ แก้ไข้พิษร้อน ถอนไข้พิษ แก้ไข้กำเดา ไข้หวัดน้อย ไข้หวัดใหญ่ ช่วยดับพิษปอดพิการ ล้อมตับดับพิษ (ช่วยป้องกันการทำลายของตับจากสารพิษและความร้อน) แก้กาฬตับ (ใบ)

น้ำคั้นจากใบ  ใช้หยอดหูรักษาอาการปวดหู ขับแมลงเข้าหู หยอดหูแก้คัน
ใบนำมาต้มกับน้ำดื่ม   เป็นยาแก้อาการปวดท้อง

 

กำหนดการ

ฤกษ์พิธี เริ่ม     ๐๙.๓๙ น.    

-  บูชาพระรัตนตรัย (ผู้ร่วมพิธีกล่าวตามพร้อมกัน)

    ประธานจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย  ณ ปรัมพิธีบวงสรวง (ลานพิธีวางศิลาฤกษ์)

- จุดเทียนบูชา ตามลำดับ

๑) เทียนพระอาทิตย์เทวา      (ผบก.รน.)

๒) เทียนพระจันทร์เทวา        (ผชพ. (สบ ๖) หรือ รอง ผบก.รน.

๓) เทียนพระอังคารเทวา       (รอง ผบก.รน.)

๔) เทียนพระพุทธเทวา         (รอง ผบก.รน.)

๕) เทียนพระพฤหัสเทวา       (รอง ผบก.รน.)

๖) เทียนพระศุกร์เทวา         (รอง ผบก.รน.) 

๗) เทียนพระเสาร์เทวา         (รอง ผบก.รน.)  

๘) เทียนพระเกตุเทวา          (รอง ผบก.รน.)  หรือผู้แทนคณะกรรมการ

๙) เทียนราหูน์เทวา             (ผู้แทนบริษัทรับจ้างก่อสร้าง) 

 

                  - พราหมณ์  อ่านโองการบวงสวง

                  - พราหมณ์  เจิมอิฐทอง เงิน นาค

                 - พราหมณ์  พรมน้ำเทพมนต์เครื่องบวงสรวง และแท่นวางศิลาฤกษ์

                 - ประธาน (ผบก.รน.)

๑) นำใบทอง ใบเงิน ใบนาค และเหรียญเงิน-ทอง ลงก้นหลุม

๒) ปักและตอกไม้มงคล ๙ อย่าง

๓) วางอิฐทอง เงิน นาค

๔) วางตลับพลอยนพเก้าลงในช่องอิฐ

                   - เปิดเพลงมหาฤกษ์ 

                          ๕) โปรยดอกไม้

                   - เสร็จพิธี