เราจะเป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญทางเรือ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
HOME

  

วันที่ 5 พ.ย.63 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ต.สมควร พึ่งทรัพย์ ผบก.รน
พร้อมด้วย ผชพ.(สบ 6 )บก.รน.,
ผกก.ฝอ.บก.รน, ผกก.5 บก.รน.
กำลังพลของ บก.รน. และ กก.5 บก.รน เข้าร่วม เยี่ยมคำนับ
พล.ร.ท.โกวิท อินทร์พรหม
ผบ.ทรภ.1 / ผอ.ศรชล.ภาค 1
ณ ทัพเรือภาคที่ 1
อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี