พิธีที่สำคัญหนึ่ง ในการต่อเรือของชาวเรือ
HOME

  

 

พิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ 130 ฟุต

วันที่ 11 กันยายน 2563

พลตำรวจโท พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี  ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เป็นประธานประกอบพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ขนาด 130 ฟุต

ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ณ อู่ต่อเรือบริษัท ซี เครสท์ มารีน จำกัด

ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ในการนี้ พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต  ครูวัฒนเศรษฐ์ ผู้บังคับการตำรวจน้ำ

พร้อมข้าราชการตำรวจน้ำ ผู้แทนจากหน่วยงานทางทะเล และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

 

ปัจจุบัน กองบังคับการตำรวจน้ำ มีเรือตรวจการณ์ ขนาด 110 ถึง 180 ฟุต ในสังกัด จำนวนเพียง 6 ลำ อายุการใช้งานมีสภาพเก่า ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน โดย 5 ลำ มีอายุการใช้งาน 45 ปีขึ้นไป อีก 1 ลำ อายุการใช้งาน 27 ปี  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เห็นความสำคัญ ของกองบังคับการ ตำรวจน้ำ ที่มีหน้าที่และภารกิจทางน้ำ ในการถวายความปลอดภัย  รักษาความปลอดภัย ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และภารกิจที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยกองบังคับการตำรวจน้ำ เป็นหน่วยงานหลัก     1 ใน 6 หน่วยงาน ของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือที่รู้จักกัน ในนาม “ ศรชล. ” ซึ่งทุกหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เป็นหน่วยงานทางทะเลของประเทศ มียุทโธปกรณ์ที่สำคัญ คือ  เรือ ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสำคัญ

                    กองบังคับการตำรวจน้ำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรือตรวจการณ์ 130ฟุต ลำนี้ จะเป็นยุทโธปกรณ์ของหน่วยงาน ที่เพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งทดแทนเรือที่มีสภาพการใช้งานมานาน อันเป็นไปตามวัตุประสงค์ของการใช้งานของทางราชการต่อไป