ถวายบังคมจอมราชา พระบุญญาเกริกฟ้าไกล ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน
HOME

  

พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ ผบก.รน.
พร้อมด้วย รอง ผบก.รน., ผกก.ฝอ.บก.รน, ผกก.1-3 บก.รน. และข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.รน.
จัดพิธี
ถวายพระพรชัยมงคล
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ณ ที่ทำการส่วนกลาง บก.รน. อ.เมือง จ.สมุทรปราการ