รน.ก้าวไกล  เทิดไท้องค์ราชา มุ่งรักษาน่านน้ำ เลิศล้ำคุณธรรม

 
 

ศาสตร์ทางทะเล

 
   

หน่วยงานขึ้นตรง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
 

เล่าสู่กันฟัง

สารจาก ผบก.รน.

เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ
69 ปี ตำรวจน้ำไทย
15 พฤษภาคม 2564

 

ประกาศรายชื่อกำลังพลของตำรวจน้ำ ที่ทำคะแนน
สูงสุดในการฝึกอบรมคอร์สออนไลน์ (
E-Learning)
ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้าย
ถิ่นฐาน (
IOM)

 

วันที่ 12 พ.ย.63
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ -กองบังคับการตำรวจน้ำ -
บริษัท มาซัน จำกัด(มหาชน) จัดพิธีปล่อยเรือลงน้ำ
ในโครงการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับปิโตรเลียม ณ อู่ ต่อเรือบริษัทมาซันฯ
ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จว.สมุทรปราการ

วันที่ 5 พ.ย.63 เวลา 11.00 น.
พล.ต.ต.สมควร พึ่งทรัพย์ ผบก.รน
พร้อมด้วย ผชพ.(สบ 6 )บก.รน.,ผกก.ฝอ.บก.รน,
ผกก.5 บก.รน. , รอง ผกก.5 บก.รน. เดินทางมา
ตรวจราชการที่ ส.รน.3 กก.5 บก.รน.(ตำรวจน้ำสัตหีบ)
อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

วันที่ 5 พ.ย.63 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ต.สมควร พึ่งทรัพย์ ผบก.รน
พร้อมด้วย ผชพ.(สบ 6 )บก.รน.,
เข้าร่วม เยี่ยมคำนับ พล.ร.ท.โกวิท อินทร์พรหม
ผบ.ทรภ.1 / ผอ.ศรชล.ภาค 1 ณ ทัพเรือภาคที่ 1
อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

1 ต.ค.63 พล.ต.ต.สมควร  พึ่งทรัพย์ ผบก.รน.
เป็นประธาน ในการประชุม มอบนโยบาย
ผบก.รน.
ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารที่
ทำการส่วนกลาง
บก.รน.
อ.เมือง จว.สมุทรปราการ

 

 
บอกเล่าชาว รน.
 

 
หน่วยงานร่วมต่างประเทศ
 
 
 
 
 
   
ทีวีออนไลน์
   
 

 

วันที่ 4 พ.ย.63 เวลา 14.00 น.
พล.ต.ต.สมควร พึ่งทรัพย์ ผบก.รน พร้อมด้วย ผชพ.
(สบ 6 )บก.รน.,รอง ผบก.รน. เดินทางมาตรวจราชการและประชุมบริหาร บก.รน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/256
3 ณ ห้องประชุม กก.5
บก.รน. อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Zoom Conference)
วันที่ 31 ต.ค.63) เวลา 18.30 น. พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ
พงษ์ศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร.เดินทางมาตรวจการปฏิบัติภารกิจของ ศภร.รน. และ ศภร.รน.สน.ภารกิจกิจ
เทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยมี
พล.ต.ต.สมควร พึ่งทรัพย์ ผบก.รน. รอง ผบก.รน.,
กำลังพล ศรภ.รน. ,ศรภ.รน.สน. และเรือ ตรวจการณ์ ร่วมในภารกิจ ณ ส.รน.2 กก.4 บก.รน
(ตำรวจน้ำบางรัก)

พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต  ครูวัฒนเศรษฐ์
รอง ผบช.ก.เป็นประธานในพิธีรับส่ง
หน้าที่ ตำแหน่ง ผบก.รน.ให้แก่
พล.ต.ต.สมควร  พึ่งทรัพย์ ผบก.รน.
โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.รน.
ร่วมในพิธี ณ ที่ทำการส่วนกลาง บก.รน.
อ.เมือง จว.สมุทรปราการ

กรณีเกิดสาธารณภัย หน่วยสังกัดตำรวจน้ำ
จะประกอบกำลังตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2563 ภายใต้รหัสแผน

                 "ปภ.รน.
63" 
 

วันที่ 31 ต.ค.63 เวลา 17.20 น.
พล.ต.ต.สมควร พึ่งทรัพย์ ผบก.รน. เป็นประธาน
ในการปล่อยแถวกำลังและเรือตรวจการณ์ ตามแผน
เทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563  "คงคา 63"
โดยมี รอง ผบก.รน. ผกก.ฝอ.บก.รน., ผกก.1,2,4
บก.รน.,กำลังพล ศรภ.รน. ,ศรภ.รน.สน. และเรือ
ตรวจการณ์ ร่วมในพิธี ณ ท่าเทียบเรือ ส.รน.2 กก.4
บก.รน(ตำรวจน้ำบางรัก)

31 ต.ค.63 เวลา 16.10 น. พล.ต.ต.สมควร พึ่งทรัพย์ ผบก.รน.
พร้อมด้วย รอง ผบก.รน. ,ผกก.ฝอ.บก.รน., ผกก.1,4 บก.รน.,
กำลังพลส่วนกลาง บก.รน.และเรือตรวจการณ์ ร่วมในพิธี
ปล่อยแถว และเรือตรวจการณ์ในการ รปภ. และอำนวยการจราจร
ในแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า เขตสัมพันธวงศ์ กทม.โดย บก.รน. จัดกำลังพล 150 นายเรือ14 ลำ ชุด นปต.5 ชุด
ร่วมในการปฏิบัติภารกิจในแม่น้ำเจ้าพระยา 
 

วันที่ 11 กันยายน 2563
พลตำรวจโท พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี  ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็น
ประธานประกอบพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ขนาด
130 ฟุต ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ อู่ต่อเรือ
บริษัท ซี เครสท์ มารีนจำกัด ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ

3 ก.ย.63
พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ ผบก.รน.
เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
การปฏิบัติการทางเรือ ของ บก.รน. ประจำปีงบ
ประมาณ
2563ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการฝึกอบรม
จำนวน
47 นาย
    

27 .ค.63
พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต  ครูวัฒนเศรษฐ์
ผบก.รน.
เป็นประธานในพิธีวาศิลาฤกษ์
ที่ทำการส่วนกลาง
บก.รน. โดยมี รอง
ผบก.รน. ,ผชช.(สบ ๕) บก.รน. คณะ
กรรมการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ภาคเอกชน
และข้าราชการตำรวจเข้าร่วมพิธี
    

3 ..63
พล
...ต่อศักดิ์  สุขวิมล รอง ผบช.. เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
การปฏิบัติการทาง
เรือ
ของบก.รน.ในการนี้ พล...ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ ผบก.รน. ร่วมในพิธีดังกล่าว ศูนย์ฝึกอบรมบก.รน. .เมือง .สมุทรปราการ
       

15 พฤษภาคม 2563
ครบรอบการก่อตั้งตำรวจน้ำ 68 ปี
ผบก.รน. พร้อมข้าราชการตำรวจร่วมพิธี
บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน เนื่องในวันสถาปนากองบังคับการ
ตำรวจน้ำ ครบรอบเป็นปีที่
68

4 ก.ค.63
พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต  ครูวัฒนเศรษฐ์ ผบก.รน.
เป็นประธานในพิธียกเสาเอกแฟลต ๕ ชั้น
ฝั่งบางด้วน ของ บก.รน.
โดยมี รอง ผบก.รน. ,
ผชช.(สบ ๕) บก.รน. คณะกรรมการ ผู้รับเหมา
ต่อสร้าง ภาคเอกชน และข้าราชการตำรวจเข้า
ร่วมพิธี
         

1 กรกฎาคม 2563
พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์
ผบก.รน. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
  
 " นักปฎิบัติการใต้น้ำ รุ่นที่ 20 "

ณ ลานฝึกที่ทำการส่วนกลาง บก.รน.
อ.เมือง จ.สมทุรปราการ

กองบังคับการตำรวจน้ำ ร่วมกับ ศูนย์ฝึก
พาณิชยนาวี อบต.บางด้วน-บางโปรง
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ จก.(มหาชน)
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต "เราไม่ทิ้งกัน"
          สายโลหิต  สายใจ ร้อยดวงใจ
                  มอบสายใยต่อกัน
       

พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ ผบก.รน.
เป็นประธานในจัดพิธี
ถวายพระพรชัยมงคลพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อ
เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

กองบังคับการตำรวจน้ำ จัดกิจกรรมตาม
โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนตามนโยบายกองบัญชาการตำรวจ
สอบสวนกลาง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน ชูทิศวิทยา
อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
       

22 กรกฎาคม 2563
พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ ผบก.รน.
เป็นประธานในกิจกรรม
จิตอาสาบำเพ็ญสา
ธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาฯ มอบบ้านให้แก่ผู้
พิการ ในพื้นที่ ต.บางด้วน จ.สมุทรปราการ

29 เม.ย.2563 ตำรวจน้ำสัตหีบ
(ส.รน.
3 กก.5 บก.รน.) เปิดปฏิบัติการ
      "  มัจฉา
633 "
จับเรือประมงลักลอบจับสัตว์น้ำในชายฝั่ง
ผิดกฎหมาย
  
       

การบริหารสถานการณ์การกระจาย
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
 (โควิด-๑๙) ของ บก.รน.

 

     

19 พ.ค. 63 วันอาภากร
ผบก.รน. พร้อมข้าราชการตำรวจน้ำ น้อมรำลึกและ
สักการะ อนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขต
อุดมศักดิ์ หรือ "หมอพร"
"พระบิดาของชาวเรือ"                   

เหตุด่วนเหตุร้ายทางน้ำ/ทางทะเล 
แจ้ง 1196  สายด่วนตำรวจน้ำ
      

                  eLearning  IOM
หลักสูตรออนไลน์
การอบรมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้บังคับใช้กฎหมายใน
การต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานและการ
ค้ามนุษย์ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรจน้ำ

ระบบเชื่อมโยงข้อมูล

 

99898
จัดทำโดย  ส่วนงานนายช่างกลเรือ กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจน้ำ
 
ดำรงความเป็นอัตลักษณ์ของการเป็นผู้พิทักษสันติราช พิทักษ์ความยุติธรรม และเป็นหน่วยตำรวจที่เชี่ยวชาญทางเรือ