ธงประมวลสัญาณสากล
HOME

  

ธงประมวลสากล

International maritime signal flags

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/Nautical_Signal_Flags.JPG/220px-Nautical_Signal_Flags.JPG

ชุดธงประมวลบนสะพานเดินเรือของเรือสินค้า SS Jeremiah O'Brien

ระบบธงประมวลสากล (อังกฤษ: International maritime signal flags) เป็นวิธีการแทนตัวอักษรแต่ละตัวอักษรในสัญญาณไปสู่เรือหรือจากเรือ เป็นส่วนหนึ่งของประมวลสากล (INTERCO)[1]

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Signal_flag_rack_bb55.JPG/220px-Signal_flag_rack_bb55.JPG

ราวแขวนธงสัญญาณบนเรือรบ USS North Carolina (BB-55)

มีวิธีการต่างๆที่ธงสามารถใช้เป็นสัญญาณคือ:

·         แต่ละธงสะกดออกเป็นข้อความตัวอักษรแบบตัวอักษรต่อตัวอักษร

·         ธงแต่ละธงมีความหมายเฉพาะเจาะจงและมาตรฐาน[2] ตัวอย่างเช่นเรือสนับสนุนการดำน้ำจะยก "ธง" ระบุว่าไม่สามารถที่จะย้ายจากตำแหน่งปัจจุบันได้เพราะพวกเขามีนักดำน้ำอยู่ใต้น้ำ

·         ธงรูปแบบหนึ่งหรือหลายหลายรูปแบบเป็นข้อความเข้ารหัสซึ่งความหมายของรหัสสามารถตรวจสอบดูได้ในหนังสือรหัสที่ถือโดยบุคคลกลุ่มเดียวกัน เช่น รหัสตัวเลขโพฟูม (Popham numeric code) ที่ใช้ในยุทธนาวีทราฟัลการ์

·         ในการแข่งเรือใบและเรือบด ธงนั้นมีหลายความหมาย เช่นธงพีจะใช้เป็นธง "เตรียม" เพื่อแสดงว่าใกล้เริ่มต้นการแข่งขัน และธงเอสหมายความว่าเส้นทางระยะสั้น

NATO ก็ใช้ธงเช่นเดียวกันซึ่งจะซ้ำกันน้อยมากสำหรับเรือรบ ใช้เดี่ยวหรือเป็นชุดสั้นๆเพื่อสื่อสารข้อความที่ไม่เป็นความลับต่างๆ การใช้งานโดยทั่วไปของ NATO จะแตกต่างจากความหมายสากล ดังนั้นจะมีธงตอบรับ/รหัสเหนือสัญญาณเพื่อบ่งชี้ว่าควรจะใช้ความหมายสากลใดในการอ่าน

 

ธงอักขระ (ธงสัญญาณ)

อักขระ/
ชื่อเรียก

ธง

ความหมายสากลเมื่อแปรธงเดี่ยว

ความหมายเมื่อแปรพร้อมกับธงตัวเลข

A
Alfa
(อัลฟา)

ICS Alpha.svg

"มีผู้ปฏิบัติงานใต้น้ำ กรุณาเดินเรือด้วยความเร็วต่ำ"

มุมทิศ

B
Bravo
(บราโว)

ICS Bravo.svg

"มีวัตถุอันตราย" (เดิมถูกใช้โดยกองทัพเรืออังกฤษ เพื่อแจ้งว่ามีวัตถุระเบิด)

 

C
Charlie
(ชาร์ลี)

ICS Charlie.svg

"ตกลง" หรือ "ยืนยัน"[a][b]

ทิศทางตามมุมเข็มทิศ

D
Delta
(เดลตา)

ICS Delta.svg

"เรือบังคับยาก โปรดอย่าเข้าใกล้"

วันที่

E
Echo
(เอโค)

ICS Echo.svg

"กำลังเลี้ยวขวา"[b]

 

F
Foxtrot
(ฟอกซ์ทรอต)

ICS Foxtrot.svg

"เรือสิ้นสภาพ โปรดติดต่อเรา"

 

G
Golf
(กอล์ฟ)

ICS Golf.svg

"ต้องการการนำร่อง"
(เมื่อแปรโดยเรือประมงใกล้ชายฝั่ง; "กำลังลากตาข่าย")

ลองจิจูด (ตัวเลขสองหรือสามตัวแรกหมายถึงลิปดา ตัวเลขสองตัวท้ายสุดหมายถึงองศา)

H
Hotel
(โฮเท็ล)

ICS Hotel.svg

"กำลังทำการนำร่อง"

 

I
India
(อินเดีย)

ICS India.svg

"กำลังเลี้ยวซ้าย"[b]

 

J
Juliet
(จูเลียต)

ICS Juliet.svg

"เรือเกิดเพลิงไหม้และมีวัตถุอันตราย โปรดอยู่ห่าง"
หรือ "สารอันตรายกำลังรั่วไหลจากเรือ"

 

K
Kilo (กิโล)

ICS Kilo.svg

"เราต้องการติดต่อกับคุณ"

"เราต้องการติดต่อกับคุณ ผ่านทาง...":
1) ส่งสัญญาณ
รหัสมอร์สด้วยธงโบกมือหรือแขน
2) เครื่องขยายเสียง
3) ส่งสัญญาณรหัสมอร์สด้วยสัญญาณไฟ
4) สัญญาณเสียง

L
Lima
(ลิมา)

ICS Lima.svg

ขณะเทียบท่า: "เรือถูกกักกัน"
นอกชายฝั่ง: "โปรดหยุดเรือของท่านในทันที"

ละติจูด (ตัวเลขสองตัวแรกหมายถึงลิปดา ตัวเลขสองตัวท้ายสุดหมายถึงองศา)

M
Mike
(ไมค์)

ICS Mike.svg

"เรือของเราได้หยุดนิ่งแล้ว"[b]

 

N
November
(โนเว็มเบอร์)

ICS November.svg

"ปฏิเสธ"[a]

 

O
Oscar
(ออสการ์)

ICS Oscar.svg

"มีคนอยู่บนเรือ"[b]

 

P
Papa
(ปาป้า)

ICS Papa.svg

ขณะเทียบท่า: "ลูกเรือทุกคนโปรดมาประจำที่เรือ เรือกำลังจะออกจากฝั่ง"
นอกชายฝั่ง (มักใช้โดยเรือประมง) : "ตาข่ายติดบางอย่าง"

 

Q
Quebec
(ควิเบค)

ICS Quebec.svg

"เรือของเรา ปราศจากโรคติดต่อ"

 

R
Romeo
(โรมิโอ)

ICS Romeo.svg

 

ระยะทาง (พิสัย) ในหน่วยไมล์ทะเล

S
Sierra
(เซียร่า)

ICS Sierra.svg

"กำลังถอยหลัง"[b]

ความเร็วในหน่วยนอต

T
Tango
(แทงโก)

ICS Tango.svg

"กำลังลากอวนคู่ โปรดอยู่ห่าง"

เวลาท้องถิ่น (ตัวเลขสองตัวแรกหมายถึงชั่วโมง สองตัวหลังหมายถึงนาที)

U
Uniform
(ยูนิฟอร์ม)

ICS Uniform.svg

"ท่านกำลังเดินเรือเข้าสู่เขตอันตราย"

 

V
Victor
(วิคเตอร์)

ICS Victor.svg

"ต้องการความช่วยเหลือ"

ความเร็วในหน่วยกิโลเมตร/ชั่วโมง

W
Whiskey
(วิสกี้)

ICS Whiskey.svg

"ต้องการความช่วยเหลือด้านการแพทย์"

 

X
Xray
(เอ็กซเรย์)

ICS X-ray.svg

"หยุดการกระทำของท่าน และรอสัญญาณจากเรา"

 

Y
Yankee
(แยคกี)

ICS Yankee.svg

"กำลังถอนสมอ"

 

Z
Zulu (ซูลู)

ICS Zulu.svg

"ต้องการเรือลากจูง"
(เมื่อแปรโดยเรือประมงใกล้ชายฝั่ง; "กำลังยิงตาข่าย")
[c]

เวลาสากลเชิงพิกัด (ตัวเลขสองตัวแรกหมายถึงชั่วโมง สองตัวหลังหมายถึงนาที)

 

 

ธงตัวเลข

ตัวเลข

นาโต้

สากล

0
ศูนย์

ICS Zero.svg

ICS Pennant Zero.svg

1
หนึ่ง

ICS One.svg

ICS Pennant One.svg

2
สอง

ICS Two.svg

ICS Pennant Two.svg

3
สาม

ICS Three.svg

ICS Pennant Three.svg

4
สี่

ICS Four.svg

ICS Pennant Four.svg

5
ห้า

ICS Five.svg

ICS Pennant Five.svg

6
หก

ICS Six.svg

ICS Pennant Six.svg

7
เจ็ด

ICS Seven.svg

ICS Pennant Seven.svg

8
แปด

ICS Eight.svg

ICS Pennant Eight.svg

9
เก้า

ICS Niner.svg