พิธียกเสาเอกแฟลต ๕ ชั้น ฝั่งบางด้วน ของ บก.รน.
HOME

  

 

พิธียกเสาเอกแฟลต ๕ ชั้น ฝั่งบางด้วน ของ บก.รน.

4 ส.ค.63

พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต  ครูวัฒนเศรษฐ์ ผบก.รน.

เป็นประธานในพิธียกเสาเอกแฟลต ๕ ชั้น ฝั่งบางด้วน ของ บก.รน. โดยมี รอง ผบก.รน. ,ผชช.(สบ ๕)
บก.รน. คณะกรรมการ ผู้รับเหมาต่อสร้าง ภาคเอกชน และข้าราชการตำรวจเข้าร่วมพิธี

กำหนดการ

๐๙.๐๐ น.     ข้าราชการตำรวจ พร้อม ณ ลานพิธีฯ

๐๙.๑๙ น.     ประธานในพิธีเดินทางมาถึงลานพิธีฯ

๐๙.๓๙ น.     ประธานจุดเทียน ธูป ณ ศาลเพียงตาจำลอง (ลานพิธีฯ)

                          - พราหมณ์  อ่านโองการบวงสวง

                          - พราหมณ์  เจิมอิฐทอง เงิน นาค

                          - พราหมณ์  พรมน้ำเทพมนต์เครื่องบวงสรวง และเสาเอก เสาโท

                          - ประธาน (ผบก.รน.) ปักไม้มงคล ๙ อย่าง

                          - ประธาน (ผบก.รน.) วางอิฐทอง เงิน นาค

                          - ประธาน (ผบก.รน.) วางตลับพลอยนพเก้าลงในหลุมฯ

                          - ประธาน (ผบก.รน.) โปรยดอกไม้

                          - ทำการยกเสาเอกขึ้นตั้ง ยกเสาโทขึ้นตั้ง

                          - เสร็จพิธี