เป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญ ด้านการเดินเรือ ที่สมดุล ทันสมัย เป็นที่รักของประชาชน
HOME

  

 

การประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการ
ของ ผบก.รน.

วันที่ ๑ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ต.สมควร  พึ่งทรัพย์ ผบก.รน. เป็นประธาน
ในการประชุม มอบนโยบายผบก.รน. โดยมี ผชพ.(สบ ๖)บก.รน. ,รอง ผบก.รน., ผกก.๑-๑๒ บก.รน., สว.(หน.)
ส.รน. ๓๙ สถานี, สว.ฝอ.บก.รน. และกำลังพล ส่วนกลาง บก.รน. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารที่
ทำการส่วนกลางบก.รน. อ.เมือง จว.สมุทรปราการ