เราจะเป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญทางเรือ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
HOME

  

วันที่ 5 พ.ย.63 เวลา 11.00 น.
พล.ต.ต.สมควร พึ่งทรัพย์ ผบก.รน
พร้อมด้วย ผชพ.(สบ 6 )บก.รน.,
ผกก.ฝอ.บก.รน,ผกก.5 บก.รน. , รอง ผกก.5 บก.รน. เดินทางมา
ตรวจราชการที่ ส.รน.3 กก.5 บก.รน.(ตำรวจน้ำสัตหีบ) อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
ในการนี้ได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ให้แกกำลังพลในสังกัด ถือปฏิบัติตามนโยบาย
และแผนปฏิบัติราชการ ของ ตร.,บชก. และ บก.รน.